Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı

Tescil Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, Çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için... Devamı

Risk Analizi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 4 üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan ... Devamı

İş Yeri Hekimliği

Tescil Ortak Sağlık Güvenlik Birimi her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sertifikalı İş Yeri Hekimleriyle, Çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, İşyeri hekimlerimiz, iş yerinizde iş sağlığı hizmeti ... Devamı

Sağlık raporu

İşyerlerinde İşyeri hekimleri sağlık kontrollerinin yanı sıra personellere işe giriş periyodik sağlı raporları da vermektedir. İşe giriş raporunu tüm işe girecek personellerin alması gerekmektedir. İşe giriş raporu ile çalışacak kişinin o işte çalışmaya elverişli olup... Devamı

Acil Durum Planlaması

İlgili yönetmelik gereği işyerinin tehlike sınıfına göre farklılık gösteren sayılarda acil durumlara müdahale ekipleri kurulması gerekmektedir. Bu ekiplerde görev yapacak kişilerinde akredite kuruluşlardan eğitim alarak acil durumlara hazır olmaları ... Devamı

İş Güvenliği Eğitimleri

İşyerinde verilecek eğitimlerle ilgili olarak bir yıllık plan hazırlanır ve işverenin onayına sunulur. Bu plan dahilinde yıl içerisinde çalışanların eğitimleri iş güvenliği uzmanı , iş yeri hekimi veya yetkili kişilere verilir. Bu eğitimlerin süresi yönetmelik gereği iş yerini ... Devamı

Yangın Önleme Sistemleri

İş güvenliği uzmanlarımız ve yangın sistemleri konusunda ki uzman çözüm ortaklarımızın da katkılarıyla işyerinizde yangına karşı alınması gereken önlemler, ekipmanlar ve personelinizin bu konuda alması gereken eğitimler konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz... Devamı

Ortam Ölçümleri

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür ... Devamı

İlk Yardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığı 2004 yılının Mart ayında yayınlamış olduğu bir yönetmelik ile ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel ve resmi tüm işletmelerin, çalışanlarının belirli bir bölümünün 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi almasını zorunlu hale gelmiştir ... Devamı

TEKLİF İSTE